Στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών Ναυπλίου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να δουν και να εκτελέσουν πειράματα που ανακεφαλαιώνουν ευχάριστα όσα είχαν διδαχτεί.

Η επίσκεψη ξεκίνησε με μια παρουσίαση της Ιστορίας των Φυσικών Επιστημών. Στη συνέχεια τα παιδιά είδαν κάποιες πειραματικές διατάξεις, φτιαγμένες από απλά υλικά, παρόμοιες με αυτές που χρησιμοποιούν και στο εργαστήριο του Σχολείου τους.

Με τρόπο, ιδιαίτερα εντυπωσιακό, έγινε στη συνέχεια στα παιδιά μια επίδειξη πειραμάτων, που έμοιαζαν με τρυκ, αλλά ήταν βασισμένα σε αρχές της Φυσικής.

Τέλος, τα παιδιά πειραματίστηκαν τα ίδια στο χώρο του εργαστηρίου του ΕΚΦΕ.

Για περισσότερες
φωτογραφίες πατή-
στε στη φωτογραφία
δεξιά.