Συνεχίζεται το πρόγραμμα ανακύκλωσης για μπαταρίες και καπάκια από μπουκάλια, ενώ ξεκινάει πρόγραμμα ανακύκλωσης χαρτιού σε ειδικούς κάδους στο σχολείο μας. Στόχος των πιο πάνω δράσεων είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.