Για δεύτερη χρονιά το νηπιαγωγείο μας συνεχίζει την πετυχημένη συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Ελπίδα Ζωής» (σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ) και συγκεκριμένα με την κοινωνική λειτουργό Κα Δέσποινα Μάρκου.

Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας που εφαρμόζεται τη φετινή σχολική χρονιά έχει τίτλο «Παραμύθι χωρίς σύνορα...». Εκπαιδεύει τους μικρούς μαθητές στην ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων ενισχύοντας την αυτοεκτίμηση, βελτιώνοντας την επικοινωνία, την ομαδικότητα, θέτοντας όρια και κανόνες, επιλύοντας συγκρούσεις, με στόχο την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των παιδιών με ελκυστικές και δημιουργικές μεθόδους σε ένα απόλυτα ασφαλές περιβάλλον.