Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά πρέπει να έρχονται σε επαφή με όλα τα υλικά και τις τεχνικές ζωγραφικής αλλά κυρίως να αισθάνονται υπερηφάνεια για αυτά που δημιουργούν.