Στις 20 Νοεμβρίου οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων επισκέφθηκαν την Αθήνα. Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στο χώρο της Ακρόπολης και θαύμασαν από κοντά αυτά που είχαν διδαχθεί στο μάθημα της Ιστορίας τους. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το Πλανητάριο για να θαυμάσουν τα άστρα… Χαρείτε τις αντίστοιχες φωτογραφίες στο Φώτο Album