Το νηπιαγωγείο μας για Τρίτη συνεχή χρονιά εφαρμόζει πρόγραμμα Αγωγής Υγείας σε συνεργασία με το κέντρο Πρόληψης και συγκεκριμένα την κοινωνική λειτουργό Κα Μάρκου Δέσποινα με τίτλο «Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο».

Η εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων στόχο έχει την υιοθέτηση εκ μέρους των παιδιών μιας υγειους στάσης ζωής μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις που αφορούν τη σωματική και ψυχική υγεία. Μεγάλο ρόλο σε αυτό το σκοπό παίζει και η επεξεργασία των συναισθημάτων των παιδιών.Τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σε μια ομάδα. Εκφράζονται, μοιράζονται, συνεργάζονται , παρατηρούν , συμβουλεύουν , ακούν…

Πραγματεύονται θέματα όπως ομάδα, συνεργασία, διαφορετικότητα, μοναδικότητα, υγεία, άθληση, διατροφή, ασφάλεια, καθαριότητα, ξεκούραση…

Η λήξη του προγράμματος γίνεται γιορτή για τους μικρούς μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς όπου και παρουσιάζονται και οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος.

Χαρείτε τις αντίστοιχες φωτογραφίες στο φωτογραφικό άλμπουμ.