Τα παιδιά μας...έριξαν άγκυρα στο λιμάνι του Ναυπλίου! Στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, η Ε τάξη μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Ναυπλίου για να παρατηρήσει ό,τι χρειαζόταν ώστε να ολοκληρώσει την εργασία της. Το αποτέλεσμα; Όμορφο και συνεργατικό!

Τα παιδιά μας χωρίστηκαν σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Τα θέματα της κάθε ομάδας ήταν τα εξής: α) Γενικές πληροφορίες για τα λιμάνια, β) Ιστορική αναδρομή του λιμανιού του Ναυπλίου, γ) Χρήση του λιμανιού του Ναυπλίου στη σημερινή εποχή, δ) Μόλυνση και άλλα προβλήματα του λιμανιού του Ναυπλίου, ε) Σημασία του λιμανιού του Ναυπλίου για την περιοχή και τους κατοίκους της.

Η εργασία μας πραγματοποιήθηκε σε τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορούσε την ευαισθητοποίηση των μαθητών για το θέμα και τη συλλογή πληροφοριών για την κάθε ομάδα. Στις ώρες που αφιερώσαμε σ’αυτό το κομμάτι, δουλέψαμε είτε στην τάξη κυρίως με τη μέθοδο ερωτήσεων- απαντήσεων, είτε στην αίθουσα υπολογιστών με συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο. Το δεύτερο στάδιο περιλάμβανε επίσκεψη στο χώρο του λιμανιού του Ναυπλίου όπου οι μαθητές παρατήρησαν από κοντά τα στοιχεία που χρειάζονταν για τη χρήση, τη σημασία και τα προβλήματα του λιμανιού και φωτογράφισαν ό,τι χρειαζόταν η κάθε ομάδα. Το τρίτο στάδιο ήταν και το τελευταίο της εργασίας μας όπου οι μαθητές κατέγραψαν τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν και τις συνδύασαν με τις φωτογραφίες που είχαν βγάλει κατά την επίσκεψή τους στο λιμάνι για να σχηματίσουν ένα όμορφο αποτέλεσμα.

Η εργασία μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ επιτυχής. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερη διάθεση τόσο στο ερευνητικό, όσο και στο πρακτικό, τελικό κομμάτι της εργασίας. Οι παρατηρήσεις τους ήταν πολύ εύστοχες και εκτός από το ότι επιμορφώθηκαν επαρκώς για τα λιμάνια και την αξία τους, μπόρεσαν και συνδύασαν με σωστό τρόπο τις πληροφορίες που συνέλεγαν κατά τη διάρκεια της εργασίας με σχετικές πληροφορίες που είχαν αποκομίσει από μαθήματα όπως η ιστορία και η γεωγραφία.