Τη Δευτέρα, 7 Απριλίου προετοιμάσαμε τους μαθητές για τη σωστή αντιμετώπιση των σεισμών.Τα παιδιά ενημερώθηκαν από τα μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης για τους σεισμούς, τα μέτρα πρόληψης και προστασίας.

Στη συνέχεια με τη βοήθειά τους πραγματοποιήσαμε την προγραμματισμένη άσκηση ετοιμότητας για τους σεισμούς.