Υλοποιώντας ένα σχετικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα τα νηπιάκια μαθαίνουν και κάνουν ανακύκλωση. Πρώτα η θεωρία: Τι είναι ανακύκλωση και ποια υλικά ανακυλώνονται. Και μετά η πράξη: Στήθηκαν οι σχετικοί κάδοι για να υποδεχτούν τα ανκυκλώσιμα υλικά. Τα παιδιά στα εικαστικά δούλεψαν με υλικά που επαναχρησιμοποιήθηκαν...Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες στο Φώτο Album.