Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό και συμμετέχουμε σε διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους.Το Βρετανικό Συμβούλιο και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας διοργάνωσαν στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο “Σέβομαι τη Διαφορετικότητα” το διαγωνισμό “Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό”. Η Ε΄ τάξη του σχολείου μας συμμετείχε στον παραπάνω διαγωνισμό με την παρουσίαση ενός video στο οποίο τονίζεται το δικαίωμα του κάθε παιδιού να του φέρονται με σεβασμό και ευγένεια. Πέντε μαθητές - αφηγητές παρουσίασαν πέντε διαφορετικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού που έδειχναν την έλλειψη σεβασμού, τη μη αναγνώριση της διαφορετικότητας και το μη ομαδικό πνεύμα. Η ομάδα μας με το όνομα “NO FEAR” έδειξε ότι τα παιδιά πρέπει να είναι αγαπημένα και να μη φοβούνται τίποτα! Είμαστε όλοι φίλοι! Χαρείτε το σχετικό βίντεο στις «Εργασίες»