Οι μαθητές της Γ’ τάξης ακολουθώντας το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Ο κήπος με τις 11 γάτες» μέσω της βιωματικής προσέγγισης που προσφέρουν η αφήγηση παραμυθιού, η δραματοποίηση ρόλων, η ζωγραφική, οι κατασκευές, η εργασία σε μικρές ομάδες αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες σχετικά με τη διαχείριση κρίσεων και συναισθημάτων, την επίλυση συγκρούσεων και τη λήψη αποφάσεων, τις επιρροές και τη διαχείριση τόσο μιας ήττας όσο και μιας νίκης, την ασφαλή χρήση φαρμάκων κτλ. Το πρόγραμμα εποπτεύεται συστηματικά από την κοινωνική λειτουργό, κα Δέσποινα Μάρκου, στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας. Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες στο Φώτο Album