Η 26η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών από το Συμβούλιο της Ευρώπης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνη την ημέρα γίνεται μια προσπάθεια προώθησης της εκμάθησής των ξένων γλωσσών και ενημερωνόμαστε σχετικά με την πολυγλωσσία στην Ευρώπη.

Στο σχολείο μας έγιναν διάφορες δραστηριότητες που απασχόλησαν τα παιδιά δημιουργικά με στόχο την κατανόηση της πολυγλωσσίας στην Ευρώπη.