Συμπληρώστε την φόρμα για να συνεχίσετε στις φωτογραφίες.

Οι φωτογραφίες και τα αναμνηστικά video του σχολείου μπορούν να προσπελαστούν μόνο από τους γονείς και τους μαθητές του σχολείου μας με τα στοιχεία που αναγράφονται στην ταυτότητα που δίνεται κατά την εγγραφή. Παλιότεροι μαθητές που θα ήθελαν να αποκτήσουν πρόσβαση στο φωτογραφικό αρχείο παρακαλούνται να μας στείλουν e-mail με τα στοιχεία τους στο παρακάτω e-mail:school.maltezou@gmail.com.